ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Γενικοί Όροι του Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Οι παρόντες «Όροι Χρήσης» από κοινού με την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ, την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ και τους όρους ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ και ΠΛΗΡΩΜΩΝ εφαρμόζονται σε κάθε πώληση προϊόντων (εφεξής «Προϊόντα») που πραγματοποιείται από την ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «SKIN FOR SIN IKE» και το διακριτικό τίτλο «SKIN4SIN», η οποία εδρεύει στην Νέα Χαλκηδόνα Αττικής, οδός Κωστή Παλαμά , αρ. 28 ΤΚ 14343, Αρ.Γ.Ε.ΜΗ:160066703000, με Α.Φ.Μ.:801609048 της Δ.Ο.Υ. N.ΙΩΝΙΑΣ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

[email protected], τηλέφωνα επικοινωνίας 2102512300 στο εξής αναφερόμενη ως «η Εταιρεία», μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, www.skin4sin.com (εφεξής «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»).

Οι παρακάτω Γενικοί Όροι του συμβολαίου (από εδώ και στο εξής Όροι Χρήσης) διαμορφώθηκαν με σκοπό να επιδιώξουν & να εκθέσουν με σαφή, διαυγή και ολοκληρωμένο τρόπο, τηρώντας τις εκάστοτε αρχές και διατάξεις σχετικά με την εγκυρότητα των συμβάσεων, τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ της Εταιρείας και οποιουδήποτε επισκέπτη ή / και πελάτη του Καταστήματος, σύμφωνα με τον Νόμο 2251/1994 για την "Προστασία των Καταναλωτών" και του Ν. 2472/1997 "Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων", και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, όπως αυτοί ισχύουν σήμερα.

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις καλύπτουν αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που βρίσκεται στον ιστότοπο www.skin4sin.com. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς. Κάθε Χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής ο «Πελάτης» ή «Χρήστης» αντίστοιχα) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τους όρους χρήσης.

Η παραγγελία των προϊόντων υποβάλλεται μέσω της συμπλήρωσης και αποστολής της ειδικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Με την συμπλήρωση και υποβολή της παραγγελίας, ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του και την δέσμευση του καταναλωτή με σύμβαση συναπτόμενη εξ αποστάσεως, έλαβε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση των ακόλουθων πληροφοριών:

 1. τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών και προϊόντων που πωλούνται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
 2. την ταυτότητα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μας.
 3. Τη συνολική τιμή των προϊόντων της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α., κάθε άλλου τέλους και όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου καθώς και κάθε άλλης δαπάνης. Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων, όπως τίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι οι τελικές (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.). Οι ως άνω αναγραφόμενες τελικές τιμές κάθε προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται στη συνέχεια της παραγγελίας με βάση την επιλογή του τρόπου αποστολής.
 4. Το κόστος χρησιμοποιήσεως του μέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως για τη σύναψη της σύμβασης, όταν αυτό υπολογίζεται με βάση άλλη εκτός των βασικών τιμολογίων χρέωση.
 5. Τα μέσα πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, αλλά και την προθεσμία εντός της οποίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά, καθώς και των τυχόν περιορισμών παράδοσης και των μέσων πληρωμής.
 6. Τις προϋποθέσεις, τις εξαιρέσεις, την προθεσμία και τις διαδικασίες άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης καθώς και της υποχρέωσης επιβάρυνσης του Πελάτη με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε περίπτωση υπαναχώρησης του, καθώς και το υπόδειγμα του εντύπου υπαναχώρησης.
 7. Την ύπαρξη της ευθύνης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.
 8. Τη δυνατότητα προσφυγής σε εξωδικαστικό μηχανισμό παραπόνων και επανόρθωσης στον οποίο υπάγεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, καθώς και τους τρόπους πρόσβασης σε αυτόν.
 9. Την υποχρέωση πληρωμής με την υποβολή της παραγγελίας.

Πωλούμενα προϊόντα- Τιμές

Τα προϊόντα που πωλούνται από το Κατάστημα είναι προϊόντα της Εταιρείας (εφεξής τα «Προϊόντα»). Τα χαρακτηριστικά και άλλα συνοδευτικά στοιχεία αυτών είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα πληροφορηθείτε καθώς τίθενται στο Κατάστημα παραπλεύρως του αντίστοιχου προϊόντος. Οι τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν περιλαμβάνουν και τον ΦΠΑ (24%), αλλά δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής (για τα οποία γίνεται λόγος στο ειδική θέση «ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ»). Οι τιμές αυτές αφορούν τα Προϊόντα και τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη της Εταιρείας, ενώ το Κατάστημα επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναπροσαρμόζει τις τιμές δίχως προειδοποίηση.

Τρόποι Πληρωμής

Το ηλεκτρονικό κατάστημα skin4sin.com σας παρέχει τέσσερεις τρόπους πληρωμής της παραγγελίας σας (οι τρόποι πληρωμής δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά για την πληρωμή της ίδιας παραγγελίας): Αντικαταβολή, Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα, PayPal και κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας. (Περισσότερες λεπτομέρειες για τους Τρόπους Πληρωμής, μπορείτε να δείτε στην ειδική θέση της ιστοσελίδας μας «ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ»).

Το Κατάστημα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών με χρήση της πιστωτικής σας κάρτας. Ωστόσο, σε περίπτωση που αποδεδειγμένα έχει γίνει δόλια χρήση της πιστωτικής σας κάρτας, η χρέωσή σας δύναται να ακυρωθεί κατόπιν αιτήματος σας στην Τράπεζα που έχει εκδώσει την πιστωτική σας κάρτα, η οποία οφείλει να διερευνήσει το παράπονο ή την καταγγελία σας. Για τον λόγο αυτό έχετε υποχρέωση αμέσως μόλις αντιληφθείτε ότι συνέβη το γεγονός αυτό να προβείτε σε ενημέρωση της εκδούσας Τράπεζας, ώστε να ακυρωθεί η κάρτα σας και να αποκλεισθεί η χρήση της από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Στην Skin4Sin, η ασφάλεια των online αγορών είναι κάτι το θεμελιώδες. Όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω ασφαλών συστημάτων πληρωμής και τα εμπιστευτικά στοιχεία πληρωμής μεταδίδονται απευθείας και κρυπτογραφημένα (SSL) στην τράπεζα.

Οι πληρωμές των παραγγελιών μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας πραγματοποιούνται με ασφάλεια μέσω Πιστοποιητικού Ασφαλείας & Τεχνολογίας SSL, η επιβεβαίωση της οποίας πραγματοποιείται μέσω του συστήματος 3D SecureNetwork της VISA και της MASTERCARD. Επιπλέον, είναι επίσης δυνατή η πληρωμή με ασφάλεια μέσω PayPal ή με αντικαταβολή με κάποια επιπλέον χρέωση ανά παραγγελία.

Περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες για τις δυνατότητες πληρωμής που σας παρέχονται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, μπορείτε να λάβετε από την ειδική θέση της ιστοσελίδας μας «ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ».

Αποστολή Προϊόντων

Τα Προϊόντα είναι άριστης ποιότητας ανταποκρινόμενα στις διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας και συσκευάζονται επιμελώς προς παράδοση.

Οι παραγγελίες συσκευάζονται και αποστέλλονται από Δευτέρα έως Παρασκευή. Οι περισσότερες παραγγελίες παραδίδονται προς αποστολή εντός 24 ωρών από την στιγμή της παραγγελίας. Οι παραγγελίες που πραγματοποιούνται το Σαββατοκύριακο και κατά τη διάρκεια εορτών και αργιών επιλέγονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι παραδόσεις εκτελούνται καθημερινά 9:00-17:00, εκτός Σαββάτου, Κυριακής, & αργιών.

Τα Προϊόντα θα σας αποσταλούν μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών (courier) σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στην ειδική θέση της ιστοσελίδας μας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελία σας.

Ο χρόνος αποστολής των Προϊόντων υπόκειται σε επιφύλαξη σχετικά με την διαθεσιμότητα των παραγγελθέντων προϊόντων στις αποθήκες του Καταστήματος καθώς και σε λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ), στην οποία περίπτωση θα σας ενημερώσουμε σχετικά μέσω email ή τηλεφώνου προκειμένου να μας δηλώσετε εάν επιθυμείτε, υπ’ αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Σε περίπτωση τελωνειακών δασμών, επιβαρύνεται ο καταναλωτής. Ο καταναλωτής ενδέχεται να υποχρεωθεί να καταβάλει ποσό το οποίο αφορά δασμούς ή/και τελωνειακές χρεώσεις. Το σύνολο των φόρων και των τελωνειακών χρεώσεων είναι ευθύνη του πελάτη και δεν συμπεριλαμβάνονται στο κόστος της παραγγελίας ή στα έξοδα αποστολής. Οι φόροι και οι τελωνειακές χρεώσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και την πολιτεία της διεύθυνσης αποστολής. Σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε με το τοπικό τελωνείο εάν δεν είστε βέβαιοι για τους ισχύοντες φόρους και τελωνειακά τέλη που σχετίζονται με εσάς. Η εταιρεία Skin4Sin δεν ευθύνεται για τυχόν πρόσθετους φόρους και τελωνειακές χρεώσεις που ζητούνται κατά την αποστολή της παραγγελίας σας.

Προσωπικά Δεδομένα

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα skin4sin λαμβάνουμε υπόψιν το προσωπικό απόρρητο και την εμπιστοσύνη σας πολύ σοβαρά. Το προσωπικό απόρρητο και η πολιτική cookies («Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων») σκοπεύουν να διασφαλίσουν πως οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο, που συλλέγεται από το www.skin4sin.com (εφεξής αναφερόμενο ως ο «ιστότοπος») θα προστατεύεται, θα χρησιμοποιείται, θα φυλάσσεται και θα επεξεργάζεται από εμάς με σκοπό τη μεταξύ μας επικοινωνία και την παροχή υπηρεσιών, συμβατών πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ιδιοκτησίας των προσωπικών δεδομένων (Κανονισμός (EU) 2016/679-εφεξής αναφερόμενη «ΓΚΠΔ». Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι οποιαδήποτε συλλογή, επεξεργασία ή / και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων είναι σύμφωνη με το νόμο και αυστηρά σύμφωνα με τη ρητή και συγκεκριμένη συγκατάθεσή σας και αποκλειστικά για τους σκοπούς και στο βαθμό που απαιτείται για τη λειτουργία την αποθήκευση και παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών που ζητήσατε, σύμφωνα με τα παρακάτω.

Η Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιαδήποτε χρήση που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά από εσάς, ούτε θα αποστέλλει ή θα αποκαλύπτει τα εν λόγω δεδομένα σε τρίτους (φυσικούς ή νομικούς φορείς) που δεν συνδέονται με την Εταιρεία χωρίς προηγούμενη ρητή και συγκεκριμένη συμφωνία, να το πράξει, εκτός εάν αυτή η αποκάλυψη απαιτείται για την εκτέλεση της παραγγελίας σας (π.χ. για συνεργασία με εταιρίες ταχυμεταφορών) ή είναι υποχρεωτική από το νόμο.

Παρόλο που η πλοήγηση στο Κατάστημα μπορεί να καταστεί δυνατή χωρίς την αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επωφεληθείτε από τις πρόσθετες υπηρεσίες μας, υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε να αποκαλύψετε μερικά από τα προσωπικά σας δεδομένα ανάλογα με τη συγκεκριμένη υπηρεσία που σας ενδιαφέρει. Για παράδειγμα, τα στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. όνομα, επώνυμο, διεύθυνση αλληλογραφίας, τηλεφωνικός αριθμός, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) θα απαιτηθούν για τη δημιουργία του προσωπικού σας λογαριασμού skin4sin, η διεύθυνση αλληλογραφίας είναι υποχρεωτική ώστε να επικοινωνήσει η Εταιρεία μαζί σας (π.χ. για την υποβολή καταγγελίας, για τη λήψη ενημερωτικού ή διαφημιστικού υλικού προώθησης) κλπ.

Ωστόσο, για να ξεκινήσετε και να επεξεργαστείτε τη συναλλαγή σας μαζί μας, είναι απαραίτητο να μας ενημερώσετε για κάποια προσωπικά σας δεδομένα, όπως το όνομα και το επώνυμό σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα στοιχεία πληρωμής (π.χ. τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας) όπως και την διεύθυνση αποστολής για την παραγγελία σας.

Περαιτέρω, κατά την πλοήγηση στο Κατάστημα χρησιμοποιώντας τον προσωπικό σας λογαριασμό στο skin4sin, η Εταιρεία μπορεί να συλλέξει πληροφορίες από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, το πρόγραμμα περιήγησης και τη διεύθυνση IP σας, προκειμένου να μετρήσει τις επισκέψεις, να δημιουργήσει ιστορικό παραγγελιών και ενδιαφέρον καταναλωτών για στατιστικούς λόγους όπως και για σκοπούς βελτιστοποίησης υπηρεσιών ή τη διατήρηση ενός εσωτερικού αρχείου λογιστικής.

Οι ανήλικοι επισκέπτες του καταστήματος μας μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό και τις υπηρεσίες του μόνο με τη συγκατάθεση και υπό την εποπτεία των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Το Κατάστημα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στο αρχείο όπου τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν συλλεχθεί και αποθηκευτεί σύμφωνα με τα παραπάνω και σας επιτρέπει να διορθώσετε, να διαγράψετε, να τροποποιήσετε και να συμπληρώσετε τα δεδομένα και τις πληροφορίες που έχετε υποβάλει.

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να δείτε στην ειδική θέση της ιστοσελίδας μας για την «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

Αρχείο Δεδομένων – Χρήση Cookies

Για την ασφαλή πλοήγησή σας μέσω του καταστήματος μας καθώς και για τις ασφαλείς συναλλαγές σας μαζί μας, η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα υιοθετώντας σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς, όπως για παράδειγμα η τεχνολογία κωδικοποίησης υψηλού επιπέδου SSL (SecureSocketLayer) & ασφάλεια συναλλαγών πιστοποιημένη από τη Visa&MasterCardSecureCodeοι οποίες ξεκινούν κατά την εισαγωγή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που παρέχουν κωδικοποιημένη επικοινωνία. Σας ζητούμε να λάβετε υπόψη σας ότι κάνουμε ό, τι είναι απαραίτητο για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και ότι η ασφαλή πλοήγηση στο Κατάστημα μας καθώς και η προστασία του κωδικού πρόσβασης στον προσωπικό σας λογαριασμό βρίσκονται στην αποκλειστικότητα σας.

Όπως συμβαίνει με την πλειοψηφία των ιστότοπων στο Διαδίκτυο, το Κατάστημα μας έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies (αρχεία δεδομένων) για να παρέχει στον επισκέπτη / χρήστη πληροφορίες και βελτιωμένες υπηρεσίες (κατάλογος παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις κλπ.) Και να επιτύχει Αποτελεσματικότερη και ταχύτερη επεξεργασία των παραγγελιών. Τα cookies (αρχεία δεδομένων) είναι μικρά αριθμητικά αρχεία τα οποία αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και περιέχουν ρυθμίσεις και επιλογές που έχετε ήδη δημιουργήσει στο κατάστημα μας ώστε να εμφανίζονται αυτόματα κατά τις επόμενες επισκέψεις σας στο κατάστημα και να διευκολύνετε την Εταιρεία να κατανοήσει τον λόγο για τον οποίο χρησιμοποιείτε το κατάστημα μας.

Σημειώνεται ότι τα Cookies (αρχεία δεδομένων) δεν προκαλούν ζημιά στον υπολογιστή σας ούτε στα αρχεία που αποθηκεύονται σε αυτό. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε στιγμή να διαγράψετε τυχόν ήδη αποθηκευμένα cookies, να αποτρέψετε την εγκατάσταση νέων cookies ή να ορίσετε να σας γίνετε ερώτηση κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας (για περισσότερες πληροφορίες Μπορείτε να συμβουλευτείτε τη σελίδα βοήθειας του προγράμματος περιήγησης).

Είναι πιθανό να βρείτε συνδέσμους στο Κατάστημα που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες που διαχειρίζονται άλλοι ή που ανήκουν σε άλλους (φυσικούς ή νομικούς φορείς) που δεν συνδέονται με την Εταιρεία ή το Κατάστημα μας. Σε αυτή την περίπτωση, διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία ή το Κατάστημα μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με το περιεχόμενο τέτοιων συνδεδεμένων ιστοσελίδων και τη χρήση τους από εσάς. Η χρήση τέτοιων συνδέσμων και ιστότοπων είναι αποκλειστικά υπεύθυνη δική σας. Ως αποτέλεσμα, για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια της πλοήγησής σας μέσω αυτών των συνδεδεμένων ιστότοπων ή σε σχέση με τις συναλλαγές σας με τέτοιους ιστότοπους, σας ζητάμε να επικοινωνήσετε απευθείας με τους διαχειριστές αυτών που φέρουν αποκλειστική ευθύνη για τέτοιους ιστότοπους.(π.χ. συνεργαζόμενες Τράπεζες)

Δικαίωμα Ακύρωσης ή Υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε, να αλλάξετε ή να επιστρέψετε την παραγγελία σας εντός 14 ημερών. Η περίοδος ακύρωσης θα λήξει 14 ημέρες από την ημέρα που έπεται της ημέρας κατά την οποία εσείς (ή κάποιος που ορίσατε, εκτός από έναν μεταφορέα) έλαβε το τελευταίο από τα εμπορεύματα. Για να ασκήσετε το δικαίωμα ακύρωσης, θα πρέπει να μας ενημερώσετε με έγγραφη επιστολή: (την οποία θα βρείτε εντός του δέματος σας) Ανακοίνωση Ακύρωσης Συμβολαίου, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, SKIN FOR SIN IKE, στην Κωστή Παλαμά 28, Ν.Χαλκηδόνα Αθήνα-Ελλάδα GR 14343 ή με email στο [email protected].

Θα πραγματοποιήσουμε επιστροφή χρημάτων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και όχι αργότερα από:

 1. 14 ημέρες μετά την ημέρα που θα παραλάβουμε από εσάς οποιοδήποτε από τα παραδιδόμενα αγαθά. ή
 2. (αν νωρίτερα) 14 ημέρες μετά την ημέρα που μας παράσχετε αποδείξεις ότι το αγαθό έχει επιστραφεί. ή
 3. αν δεν παρασχεθήκατε αγαθά, 14 ημέρες μετά την ημέρα που μας πληροφορήσαμε για την ακύρωσή σας.

Θα πραγματοποιήσουμε την επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με αυτά που χρησιμοποιήσατε για την αρχική σας συναλλαγή, εκτός εάν έχετε συμφωνήσει ρητά κάτι διαφορετικό εφόσον είναι αυτό εφικτό από εμάς. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα υποστείτε επιπλέον χρεώσεις λόγω της εκ νέου εξόφλησης.

Σε περίπτωση που έχουμε αποστείλει προϊόντα σε εσάς και ακυρώσατε την παραγγελία σας, μπορούμε να παρακρατήσουμε την επιστροφή χρημάτων έως ότου λάβουμε τα προϊόντα πίσω ή έχετε αποδείξει την αποστολή του προϊόντος, όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα. Εάν δεν λάβουμε τα προϊόντα πίσω, μπορεί να φροντίσουμε να τα συλλέξουμε από εσάς με δικά σας έξοδα.

Θα πρέπει να επιστρέψετε τις ακυρωμένες παραγγελίες στην προαναφερθείσα διεύθυνση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε όχι αργότερα από 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία κοινοποιείτε την ακύρωση της σύμβασης μας. Η προθεσμία πληρούνται εάν αποστείλετε τα εμπορεύματα πριν λήξει η προθεσμία των 14 ημερών.

Εσείς είστε μόνο υπεύθυνοι για τυχόν μειωμένη αξία των αγαθών που προκύπτουν από το χειρισμό, εκτός από ό, τι είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των εμπορευμάτων.

Σημειώστε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το δικαίωμά σας να ακυρώσετε την παραγγελία βάσει νόμου, εάν μας δώσετε επίσημη γραπτή ειδοποίηση ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, μέχρι και 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που θα λάβετε την παραγγελία σας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή όπως περιγράφεται παραπάνω.

Περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες μπορείτε να λάβετε στην ειδική θέση της ιστοσελίδας μας «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ – ΑΛΛΑΓΩΝ».

Τα προιόντα της κατηγορίας μακιγιάζ δεν αλλάζονται και δεν επιστρέφονται. 

Εκπτωτικά Κουπόνια

Η Skin4Sin παρέχει κατά καιρούς κουπόνια έκπτωσης στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών που διενεργεί καθώς και απο τον τροχό της τύχης. Τα κουπόνια αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αγορές από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ως έκπτωση επί της τιμής του προϊόντος. Τα κουπόνια δεν συνδυάζονται με άλλες προσφορές. Εφόσον το προϊόν για το οποίο θέλετε να κάνετε χρήση του κουπονιού συμμετέχει σε άλλη προωθητική ενέργεια (π.χ. έκπτωση, επιπλέον δωρεάν προϊόν κλπ.), δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη χρήση του εκπτωτικού κουπονιού. Όλα τα εκπτωτικά κουπόνια δεν ισχύουν σε περίοδο BLACK FRIDAY.

Διαφημιστικά μηνύματα - Newsletter

Το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε να ενημερώνεστε για τα νέα μας προϊόντα, προσφορές και υπηρεσίες, αποστέλλοντας κατά καιρούς διαφημιστικά μηνύματα με πληροφορίες στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου που υποδείξατε προηγουμένως. Το Κατάστημα σε καμία περίπτωση δεν θα καταχραστεί την παραπάνω υπηρεσία. Εκτός αυτού, έχετε πάντοτε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από την υπηρεσία μας υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

Επικοινωνία με την εταιρεία

Όλοι οι επισκέπτες / πελάτες του καταστήματος μπορούν να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία τηλεφωνώντας στο 2102512300 ή μέσω e-mail στο [email protected] ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση που αναφέρεται στη σελίδα Επικοινωνίας.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, της συνολικής εμφάνισης, των παρεχόμενων υπηρεσιών και Προϊόντων και εν γένει όλων των αρχείων του Καταστήματος είναι πνευματική ιδιοκτησία, βιομηχανικά σχέδια, διακριτικά γνωρίσματα, σημάδια, σύμβολα, σημεία και κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας, των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και επιχειρήσεων και των προμηθευτών της και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν αναφέρονται στο Κατάστημα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς εκείνοι φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Ευθύνη των μερών

Με την αποδοχή αυτών των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και με την πλοήγηση στο Κατάστημα, δηλώνετε υπεύθυνα ότι έχετε νόμιμο δικαίωμα να συνάψετε αυτήν την παρούσα σύμβαση και να χρησιμοποιήσετε το Κατάστημα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν. Επιπλέον, ως επισκέπτης / χρήστης του Καταστήματος συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι είστε οικονομικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε χρήση του Καταστήματος καθώς και για τη χρήση του λογαριασμού skin4sin από άλλους - συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων που συνυπάρχουν μαζί σας - και επομένως, συμφωνείτε να εποπτεύετε κάθε χρήση του Καταστήματος που γίνεται από άτομα κάτω των 18 ετών χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας ή το όνομα του skin4sin.

Η Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των συμβούλων και εργαζομένων της, ευθύνεται για τα πραγματικά ελαττώματα και την έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων των Προϊόντων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα, μόνον για δόλο ή βαριά αμέλεια και μόνον για θετική ζημία και η ευθύνη της αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει την αξία των πωλούμενων Προϊόντων.

Εφαρμοστέο δίκαιο και άλλοι όροι

Η Εταιρεία και το Κατάστημα διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν ή να ενημερώσουν εγγράφως τους Όρους Χρήσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με ισχύ από την ημερομηνία που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Καταστήματος. Η αποτυχία της Εταιρείας να ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματά της δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση.

Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της«skin4sin» και του πελάτη, κατά τόπον αρμόδια για την επίλυσή της, είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς μπορείτε να απευθυνθείτε στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, Προστασία του Καταναλωτή τηλ.:1520, φαξ:2103843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734, φαξ:2106460414.), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994).

Επίσης, μπορείτε να απευθύνεστε στον Ευρωπαϊκό Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, στην σχετική πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (OnlineDisputeResolution - ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Η προστασία που επιφυλάσσουν οι διατάξεις του νόμου περί συμβάσεων συναπτομένων από απόσταση, όπως και οι παρόντες όροι, υπογραμμίζεται, ότι εφαρμόζεται στις συναλλαγές μόνο με φυσικά πρόσωπα, τα οποία συναλλάσσονται για λόγους, που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Σε περίπτωση μη εφαρμογής κάποιου όρου της παρούσας συμφωνίας, οι λοιποί παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

Οποιαδήποτε διάταξη των παραπάνω όρων, που θεωρείται ότι είναι αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και θα απομακρυνθεί από το παρόν, χωρίς να επηρεάζεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων.

Η παρούσα αποτελεί την πλήρη γνώση και συμφωνία μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του Πελάτη. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Συμφωνίας, ή/και τις πολιτικές ή/και τις διαδικασίες του οποιαδήποτε στιγμή με την ανακοίνωση των αλλαγών στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

Η Εταιρεία και το Ηλεκτρονικό Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει εγγράφως τους παρόντες Όρους Χρήσης δίχως προειδοποίηση, οι οποίοι θα έχουν ισχύ από την ημερομηνία αναρτήσεώς τους στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος.

Το παρόν σημείωμα ενημερώθηκε την 26/1/2022